سفارش تبلیغ
سرور مجازی
سرور مجازی
چهارشنبه 86 فروردین 29

آغازی بر یک پایان

اول کلام سلام ، که نوید سلامت است و رحمت ؛ و بعد باید گفت :
رشته ای بر گردنم افکنده دوست .............. می کشد آنجا که خاطر خواه اوست
5 ماه وبلاگنویسی تجربه ای بود گرانسنگ و محکی برای ارزیابی خویشتن و توفیقی از جانب او که نوشتن و آموختن را تقدس بخشید و علّم بالقلم را و سپس علّم الانسان ما لم یعلم را اولین کلام خویش قرار داد ؛ فرستاده خویش را به تفکر دعوت نمود و از او خواست تا اندیشه را مقدمه رفتار خود قرار دهد.
این که در این راه پر فراز و نشیب موفقیت قرین گشته یا شکست ، امری است بر دوش مخاطبان که همت آنان را می طلبد ؛ می طلبد تا قلمی رنجه کنند که تا « پاتوق » یک قدم راه است. نقد اندیشه ها یک ضرورت است ؛ تضارب آراء نه تنها مخرب نیست که اگر بدور از اغراض نفسانی باشد موجب تصاعد آراء می گردد.
وبلاگنویسی به مانند زندگی ، نیازمند هدفگذاری متناسب است ؛ اینکه چه می خواهم بنویسم و برای که می نویسم سوالی است که اگر بی جواب ماند قدمهایی سست و ناپایدار در پی خواهد داشت. قلمی که می خواهد ذهن مخاطب را به چالش بکشاند باید آراسته گردد ، چه از نظر ظاهری که کلمه است و کلام ، و چه از نظر معنایی که حال است و مقال ؛ و این نیازمند خودسازی نوشتاری و فکری است ، که صادق آل الرسول سلام الله علیه فرمودند « هر کسی که ذهن خود را به اندیشه دیگری می سپارد گویی در حال پرستش اوست ، حال اگر حق گوید پرستش حق محقق است و اگر باطل گوید ، پرستش باطل.»  پس راه پر فراز است و پر نشیب ، بقول شاعر :
کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش......کی روی ، ره ز که پرسی ، چه کنی ، چون باشی ؟
حال که پیمودن مسیر آغاز گشته و خواسته ها محقق شده ، تأملی کوتاه در میانه راه و بازنگری عملکرد گذشته و تصمیم برای آینده نه تنها توقف نیست که جهش است. یکماه و اندی سکوت فرصت خوبی بود برای مرور هدفها و آرمانهایی که قلم را به جنبش وا می داشت تا بنویسد و فکر مخاطب را در معرض خویش قرار دهد. اما این فرصت به سر آمد و باز روز از نو و روزی از نو ؛ باید منتظر فرصت دیگری ماند تا این اتفاق مبارک تکرار گردد.
«هزار و یک نکته » همچنان خود را در ابتدای راه می بیند ؛ راهی پر مخاطره که گذشتن بعافیت ، همراهی و همیاری مخاطبان را طلب می کند. نگاهی گذرا به « درباره... » می تواند چراغی روشن کند بر ذهن مخاطبان تا بدانند که در این سرا به دنبال چه بگردند و چه را طلب کنند. « پاتوق » نیز همچون صندوقچه اسرار ، محرم ناگفته های شماست که آنچه از دل برآید لاجرم بر دل نشیند.
والسلام


  مشخصات                                                                                                    نظرات شما ()