سفارش تبلیغ
صبا ویژن
جمعه 85 بهمن 20

هفت سین انقلاب

سر سفره هفت سین در نوروز انقلاب : سلام ، سیْر ، سلوک ، سحر ، سجاده ، ستاره ، ساحل
سجاده ساده سحر را بگستریم و سلام و سپاسی در سالگرد سال ستاره و سپیده سر دهیم و سرود سرسبزی اسلام را که از سرخی خون شهدایمان است ، بسراییم.
سرگذشتمان اینسان بود : سالهایی سپری شد که سوگوار سروقامتان بودیم که سیمایشان ، سینای سینه سوز بود و سزاوار سترگترین ستایش بودند ، ستیزمان با سکوت و سیاهی و ستم بود ، سینه بر سرنیزه می سودیم و سقوط سایه پروردگان بی درد را در سر می پروراندیم. به سروش آسمان سوگند که ، نه خواستار سهمی در سقیفه سلطه جویی بودیم و نه سودای سودجویی در سر داشتیم و نه سجاده سالوس در سیما ، می سوختیم و می ساختیم. سخن از سربداران و سرسپاران می گفتیم ، سرباز سلحشور بودیم و یک نفس هم ، سازش و آسایش نداشتیم و هرگز به ستوه نمی آمدیم.
سرانجام ، سالاری سوخته جان از سلاله سادات بر سفینه سنت سوارمان کرد و بی سر وسامانیمان را سامان بخشید و سرنوشت سیاه ما ستمدیدگان ، با سر انگشت سحرآسای مسیح مسلّحی به سر آمد و سلیمانی ، سبیل سلمان در پیش پایمان نهاد ، سایه شکستیم و سوی سپیدار سر سبز و ساحل سلامت سفر کردیم ، ساحران سیاست را به سنگسار سنگین « تکبیر » بستیم و سوغات سفاهت این قرن را بر سر گوساله سامری سرمایه داری خراب کردیم و سکه سلاطین سفله پرور را برانداختیم. سپاه سگ جان و سنگدل و سرسپرده ، شکست خورد و سبک سران ستمگر و سفاک را سر شکستیم تا آنجا که سراسیمه و سرافکنده و رسوا گریختند، با سیلاب سرشک دیده هامان ، سد سکندر شکستیم و سیر و سلوکمان در مسیر سوره و سیره (قرآن کریم و عترت پیامبر علیهم السلام) سعادت ساز شد و سیراب در سراب گشتیم.
آنهمه سپاس و ستایش و سلام ، نثار سرور و سالار و سید و ساربان و راه بان ما خمینی (ره) باد که سروش سماوات بود و سابقه سعی و سیاستش سبب ساز این سیادت.

پیوست :
1- فیلم کوتاه و جالبی درباره انقلاب اینجا
2- آلبوم عکسهای دیدنی از انقلاب اینجا
3- آلبوم موسیقی انقلاب اینجا
4- روز شمار دهه انقلاب اینجا


  مشخصات                                                                                                    نظرات شما ()